اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۸۷۸۱۹ ۲۱
۳۳۹۹۶۲۴۰ ۲۱

فکس
۳۳۹۲۴۰۷۳ ۲۱

تلفن همراه
۹۱۲۴۳۹۲۹۳۶ ۰۰۹۸
۹۱۲۶۱۹۱۲۸۷ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان خیام شمالی ، روبروی پارک شهر ، پاساژ باقریان ، طبقه اول ، پلاک 16


       

لیست قیمت محصولات ایران پلاست

۰۹:۲۵:۳۴ ۱۳۹۹/۱۰/۱۸

محصولات جدید ایران پلاست


upvc مغزی یو پی وی سی

upvc مغزی یو پی وی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
upvc سه راهی یو پی وی سی

upvc سه راهی یو پی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کپ پلی پروپیلن p.p

کپ پلی پروپیلن p.p...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
upvc مهره ماسوره یو پی وی سی

upvc مهره ماسوره یو پی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر توپی فلنج دار پلی پروپیلن p.p

شیر توپی فلنج دار پلی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
زانو 45 درجه پلی پروپیلن p.p

زانو 45 درجه پلی پروپیلن ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
وارد کننده اتصالات پلی پروپیلن

وارد کننده اتصالات پلی پروپیلن...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
وارد کننده لوله پلی پروپیلن p.p

وارد کننده لوله پلی پروپیلن ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سه راه پلی پروپیلن p.p

سه راه پلی پروپیلن p.p...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
upvc بوشن یو پی وی سی

upvc بوشن یو پی وی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
مهره ماسوره پلی پروپیلن p.p

مهره ماسوره پلی پروپیلن p.p...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
upvc زانو 45 درجه یو پی وی سی

upvc زانو 45 درجه یو ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
عامل فروش لوله پلی پروپیلن در بازار

عامل فروش لوله پلی پروپیلن ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
upvc فلنج یو پی وی سی

upvc فلنج یو پی وی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
upvc  بوشن یک سر مغزی یو پی وی سی

upvc بوشن یک سر ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر پروانه ای پلی پروپیلن p.p

شیر پروانه ای پلی پروپیلن ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر توپی پلی پروپیلن

شیر توپی پلی پروپیلن...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر پروانه ای پلی پروپیلن

شیر پروانه ای پلی پروپیلن...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر توپی upvc plimax

شیر توپی upvc plimax...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اتصالات یو پی وی سی upvc plimax

اتصالات یو پی وی سی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر توپی پلیمات plimat

شیر توپی پلیمات plimat...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیرالات پلیمات plimat

شیرالات پلیمات plimat...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اتصالات پلیمات plimat

اتصالات پلیمات plimat...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیرالات یو پی وی سی upvc plimax

شیرالات یو پی وی سی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی شیرالات یو پی وی سی upvc plimax

نمایندگی شیرالات یو پی وی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی لوله و اتصالات upvc plimax

نمایندگی لوله و اتصالات upvc ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر خودکار پلی پروپیلن p.p

شیر خودکار پلی پروپیلن p.p...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر دیافراگمی پلی پروپیلن p.p

شیر دیافراگمی پلی پروپیلن p.p...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیرالات پلی پروپیلن p.p

شیرالات پلی پروپیلن p.p...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اتصالات اصلی یو پی وی سی(UPVC)

اتصالات اصلی یو پی وی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اتصالات یو پی وی سی(UPVC)

اتصالات یو پی وی سی(UPVC)...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بال ولو یو پی وی سی(UPVC)

بال ولو یو پی وی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بست یو پی وی سی(UPVC)

بست یو پی وی سی(UPVC)...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بوشن تبدیلی یو پی وی سی(UPVC)

بوشن تبدیلی یو پی وی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بوشن دنده یو پی وی سی(UPVC)

بوشن دنده یو پی وی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تامین کننده اتصالات یو پی وی سی(UPVC)

تامین کننده اتصالات یو پی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
چهار راه یو پی وی سی(UPVC)

چهار راه یو پی وی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
رینگ یو پی وی سی(UPVC)

رینگ یو پی وی سی(UPVC)...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
زانوی یو پی وی سی(UPVC)

زانوی یو پی وی سی(UPVC)...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سه راه چسبی یو پی وی سی (UPVC)

سه راه چسبی یو پی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر پروانه ای یو پی وی سی(UPVC)

شیر پروانه ای یو پی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
صافی یو پی وی سی(UPVC)

صافی یو پی وی سی(UPVC)...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
عامل فروش اتصالات یو پی وی سی(UPVC)

عامل فروش اتصالات یو پی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده اتصالات یو پی وی سی(UPVC)

فروشنده اتصالات یو پی وی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فلنج یو پی وی سی(UPVC)

فلنج یو پی وی سی(UPVC)...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
مغزی یو پی وی سی (UPVC)

مغزی یو پی وی سی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
مهره ماسوره یکسر دنده یو پی وی سی(UPVC)

مهره ماسوره یکسر دنده یو ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
مهره ماسوره یو پی وی سی(UPVC)

مهره ماسوره یو پی وی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی اتصالات یو پی وی سی(UPVC)

نمایندگی اتصالات یو پی وی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش اتصالات یو پی وی سی(UPVC)

نماینده فروش اتصالات یو پی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
چهارراه یو پی وی سیUPVC

چهارراه یو پی وی سیUPVC...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
زانو ۴۵ درجه یو پی وی سی UPVC

زانو ۴۵ درجه یو پی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
زانو ۹۰ درجه یو پی وی سی UPVC

زانو ۹۰ درجه یو پی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سه راه یو پی وی سی UPVC

سه راه یو پی وی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سرشیلنگی یو پی وی سی UPVC

سرشیلنگی یو پی وی سی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر پروانه ای یو پی وی سی UPVC

شیر پروانه ای یو پی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر پروانه ای یو پی وی سی اروپایی

شیر پروانه ای یو پی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
وارد کننده اتصالات upvc

وارد کننده اتصالات upvc...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
وارد کننده شیر گازی upvc

وارد کننده شیر گازی upvc...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بوشن یو پی وی سی UPVC

بوشن یو پی وی سی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
زانوی پلیمات

زانوی پلیمات...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر پروانه ای پلیمات

شیر پروانه ای پلیمات...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر خودکار فنری پلیمات

شیر خودکار فنری پلیمات...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر گازی پلیمات

شیر گازی پلیمات...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فلنج upvc پلیمات

فلنج upvc پلیمات...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لوله پلیمات

لوله پلیمات...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لیست قیمت پلیمات plimat

لیست قیمت پلیمات plimat...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
مهره ماسوره  پلیمات

مهره ماسوره پلیمات...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی پلیمات plimat

نمایندگی پلیمات plimat...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی پلیمات

نمایندگی پلیمات...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش پلیمات

نمایندگی فروش پلیمات...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
وارد کننده محصولات پلیمات plimat

وارد کننده محصولات پلیمات plimat...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0

خروجی اخبار


لینک های مرتبط